2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තියට පිළිවෙතින් පෙළගැසෙමු

මීට අවුරුදු 2600කට පෙර ලොව පහලවූ මහා උත්තමයෙක් සියළු ප්‍රශ්නවලට උත්තරයක් හොයාගත්තා. අනාතෙන් අනාතයට පත්වූ ලෝක සත්වයාට  එකම නාථ මාර්ගය පෙන්වලා දුන්නා. පිලිවෙතක් කියලා දුන්නා. ඒ මහා උත්තමයා කියා දුන් ආකාරයට අපි අද පිළිවෙතින් පෙළ ගැසෙන්නේ කෙසේදැයි පහත දී ඇති ලින්ක් එක මගින් යොමුකරන අති දුර්ලභවු ධර්ම දේශනාවෙන් දැනගමු.

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තියට පිළිවෙතින් පෙළගැසෙමු – වහරක අභයරතනාලංකාර ස්වාමින්වහන්සේ

මෙම ලිපියට ඔබ කැමති නම්, අනෙක් අයටත් කියන්න